خدمتی نوین در رایانش ابر خصوصی درون سازمانی ،

اگر شما مدیر و یا مسئول شبکه رایانهای یک سازمان، ارگان، نهاد و یا شرکت دولتی و یا خصوصی هستید حتما از مصائب و مشکالت ناشی از نگهداری، پشتیبانی، برقراری امنیت، حفاظت از ویروسها، باج افزارها، به روز رسانی سیستم عاملها و برنامه ها و…رایانه های کاربران اطلاع کامل دارید. هر چه تعداد دپارتمانها، کاربران، ساختمانها وفواصل بین آنها بیشتر شود متقابلا مشکالت و مصائب آن نیز چندین بر ابر میشود ونیاز به راه اندازی شبکه های رایانه های گسترده و پیچیده و ، استفاده ازمسیریابها، دیوارهای آتش و … دارد و جهت پشتیبانی و نگهداری شبکه کاربر ان نیز نیاز به پرسنل فنی مجرب و متخصص تمام وقت گران قیمت میباشد. در دنیای امروز که سرعت رشد فناوری اطلاعات به طور چشمگیری افزایش داشته و دارد و اگر اغراق نکنیم روزانه صدها خبر پیرامون این حوزه منتشر میشود، به روز رسانی سیستم عاملها، برنامه های کاربردی کاربران، تجهیزات اکتیو شبکه سمت کاربران یکی دیگر از معضلاتی است که به موارد مذکور اضافه میشود و سازمانها، ارگانها،نهادها و یا شرکتهای دولتی و یا خصوصی در این ارتباط میبایست سالیانه هزینه های سنگینی پرداخت نمایند