استریسک چیست؟

استریسک چیست شاید تا به حال نام سیستم استریسک (Asterisk) به گوشتان خورده باشد، اما اطلاعات کاملی…